Equipments


 

 

Machines in China factory

Machine Type Manufacturer Model Precision(mm) Qty. Travel Size(mm)
CNC MIKRON HSM400 0.003 1 400*400*450
MIKRON VCP600 0.003 1 600*450*450
MIKRON VCP1000 0.003 1 1000*610*500
MIKRON HSM300 0.003 1 410*400*255 
MORI SEIKI NV4000 DCG 0.003 1 600*400*450
FEELER VB610A 0.01 1 1100*610*600
FEELER VB715 0.01 1 1400*715*600
MIKRON  HSM500 0.003 1 500*400*350
Joint VMC1060 0.01 1 1100*610*600
Joint VMC1270 0.01 1 1400*715*600
Joint VMC-XW1814 0.01 1 5800x4000x3300
YCM TV158B 0.005 2 1500*800*730
Gun drilling Joint 2016DHD 0.02 1 2000*1000*1220
Cylindrical Grinder Jones & Shipman 300x650mm 0.003 1 φ7.7(ID)φ280(OD)
Max.length 500
EDM FT CNC450 0.03 5 450*300*350
FT CNC850 0.03 1 800*500*400
CHMER CM434+50N 0.02 5 400*300*350
CHARMILLES 35P 0.005 1 400*250*300
AGIE AGIETRON ADVANCE3 0.005 1 400*300*300
CHMER CM655+70N 0.02 1 600*500*500
Wire-Cut AGIE  PROGRESS V2 0.002 1 350*250*250
AGIE PROGRESS 0.002 3 350*250*250
BAOMA DK7763D 0.005 4 630*800*500
BAOMA BMD703 0.005 1 400*320*270
Grinding
Machine
YU QING LSG-618S 0.005 1 350*150*250
YU QING YSG-618 0.005 1 350*150*250
YU QING 618 0.01 1 350*150*250
TAITUNG-OKUMA TSG-450 0.003 1 350*150*250
JIAN DE KGS-84AHK 0.02 1 800*400*350
HYBEST HB-618 0.005 2 350*150*250
JIAN DE KGS-250M 0.025 1 350*150*250
Milling Machine ENJOY FAME 3F 0.02 7 600*350*400
ENJOY FAME EM-3K 0.02 3 600*350*400
ENJOY FAME 5H 0.02 1 600*350*400
Lathe Machine JIAN YI C6140A 0.04 1 φ400*150(OD)
φ210*1000(ID)
SHENYANG CW6180B 0.02 1 φ800*200(OD)
φ400*15000(ID)
MORI SEIKI NL1500MC/500 0.005 1 φ270*450(OD)
Radial Drilling HUEN CHEN HC-900 0.1 1 1000
Injection Machine TOSHIBA EC100NÅ-2A  1 100T
TOSHIBA EC220NÅ-6A  1 220T
TOSHIBA EC350NÅ-17A  1 350T
TOSHIBA IS550GS-I59A  1 550T
CHEN HSONG JM98-Ai  1 100T
CHEN HSONG JM178-Ai  1 180T
 

Copyright 2013 © vem-tooling.com. All Rights Reserved.